Jeugdbeleid

Jeugdbeleid

Een belangrijk onderdeel binnen het beleid is het jeugdbeleid. Het werven, opleiden en begeleiden van leerlingen is voor de vereniging van evident belang. Dit beleid verdient hoge prioriteit en sluit aan bij de kerndoel voor muziek zoals die is vastgelegd in de wet op het basisonderwijs: muziek op de basisschool is er op gericht dat de leerlingen hun aanwezige muzikale mogelijkheden ontdekken en verder ontwikkelen door het verwerven van voldoende kennis, inzicht en vaardigheden zodat ze deel kunnen nemen aan de huidige muziekcultuur in Nederland.


JOW!

Hiervoor zijn een aantal suggesties bedacht om dit uit te gaan voeren:

  • Jaarlijkse wervingsproject via de basisschool;
  • in samenwerking met de basisschool leerlingen vanaf groep 4 de beginselen van de muziek aan bieden waar ze het plezier van het samen muziek maken leren ervaren.
  • Leerlingen vanaf groep 4 jaarlijks laten kennis maken met de instrumenten die passen binnen de vereniging;
  • een jeugdcommissie benoemen met een afvaardiging vanuit het bestuur, ouders, jeugdleden en leden van het harmonie orkest.Planning in een verenigingsjaar (01 augustus – 31 juli):

  • wervingsactie 1e schoolweek na de zomervakantie
  • na de zomervakantie starten met het wekelijks geven van lessen (individueel en samenspel);
  • aantal optredens
  • buiten muzikale activiteit


Na 1 jaar les op de blokfluit of percussie bij onze interne muziekopleidingen én bij voldoende vaardigheid kunnen de jeugdleden kiezen voor een instrument. Hierin krijgen ze individueel les.


Wij maken gebruik van de methode “Horen, lezen & spelen” van de Haske deel 1 t/m 4.

Als een leerling ongeveer halverwege het tweede boek is kan men het A-diploma gaan behalen volgens het landelijk raamleerplan HaFaBra-opleidingen. Dit geeft tegelijk toegang tot JOW.

JOW wordt ondersteund door ervaren muzikanten. Het doel van JOW is om samen muziek te maken, orkestgevoel te creëren en ze te begeleiden naar het harmonieorkest, dit alles als het niveau van de leerling dit toelaat.Na het behalen van het B-diploma en / of op advies van de dirigent kan er doorgestroomd worden naar het harmonieorkest. Verwacht wordt van de jeugdleden dat ze nog een aantal jaar actief blijven in JOW om de nieuwe leerlingen te ondersteunen. Om de doorstroom naar het harmonieorkest zo goed mogelijk te laten verlopen stromen de jeugdleden in principe door na de zomervakantie.


Voor JOW geldt dat het muziekrepertoire gedurende het jaar uitdaging moet geven en leidt tot resultaat verbetering.

Onze jeugdleden hebben de mogelijkheid om deel te nemen aan de verschillende buitenmuzikale activiteiten die door de vereniging worden georganiseerd.Contact

Tijdelijk Secretariaat:

Pieter v Aard

Vlasselt 54

4845 EW  Wagenberg

info@harmonie-ovu.nl


Copyright © 2018