Bestuur & Commissies

Bestuur & Commissies


Het huidige bestuur van de vereniging bestaat uit 6 leden, die ieder (al dan niet op muzikale vlak) binnen de vereniging actief zijn.


Het huidige bestuur bestaat uit:


 • Addy Janssens (voorzitter)
 • Pieter van Aard (penningmeester)
 • Ernest Boel (lid)
 • Sanne Janssens (lid)
 • Maaike van Groesen (lid)
 • Ria Gelens (lid)
 • Ruben Kaaijk (lid)Binnen onze vereniging zijn er diverse commissies actief:


   Jeugdcommissie

 • Het hoofddoel is het begeleiden van de jeugdleden binnen de vereniging in de ruimste zin van het woord;
 • inhoud geven aan het contact met de basisschool in samenwerking met het bestuur;
 • functioneren als klankbord voor leerlingen, opstaporkest en JOW;
 • problemen binnen het opleidingstraject signaleren en doorspelen naar het bestuur;
 • organiseren van een aantal concerten per jaar voor blokfluitgroep, opstaporkest en JOW;
 • stimuleren voor deelname aan een jeugdmuziekdag.

 

   PR-commissie

 • het actueel, leesbaar en interessant houden van de website www.harmonie-OVU.nl;
 • zorgen voor publiciteit in kranten en andere hiervoor in aanmerking komende media;
 • publiceren via social media.

 

   Muziekcommissie

 • zorgt voor de keuze van de muziekstukken voor de harmonie;
 • contact houden met de dirigent over te spelen muziekstukken;
 • jaarprogramma samenstellen met betrekking tot de te spelen muziekstukken;
 • zorgen voor muziekstukken ten behoeve van het behouden en eventueel verhogen van het niveau.

 

   Evenementencommissie

 • Deze commissie draagt zorg voor de organisatie van de buitenmuzikale activiteiten en het

(mede)organiseren van concerten en uitvoeringen. Gedacht wordt aan het inrichten van de ruimtes waar de concerten worden gegeven, het zorgen voor podiumdelen, attributen, hapjes en drankjes.

 • Deze commissie kan via de jaarplanning vanuit het bestuur de activiteiten plannen.

 

   Sponsorcommissie.

Deze commissie draagt zorg voor het verwerven van gelden ten behoeve van:

 • organiseren van concerten / uitvoeringen
 • onderhoud en aanschaf instrumenten
 • onderhoud en aanschaf kostuums

Dit kan door middel van:

 • sponsoring door bedrijven / particulieren (donateursactie)
 • deelname aan Rabo-clubkasactie
 • evenementenContact

Tijdelijk Secretariaat:

Pieter v Aard

Vlasselt 54

4845 EW  Wagenberg

info@harmonie-ovu.nl


Copyright © 2018